• demo

  UMT

  Web sayfamıza hoşgeldiniz.

ŞİRKETİMİZ HAKKINDA

 • En İYİYİ HEDEFLİYORUZ.

  Misyonumuz, araştırma - geliştirme faaliyetlerimizle tüketici beklenti ve eğilimlerine uygun, dünya standartlarında, insan ve çevre dostu ürünler üreterek, bölgesel kalkınmaya destek olan küresel rekabetçi bir marka olmaktır.

 • KENDİMİZE GÜVENİYORUZ.

  Yenilik ve teknolojik gelişmeleri takip ederek üretim teknolojilerini ve ürün kalitesini yükselten, kurumsallaşan, rekabetçi bir dünya markası olma yolunda bölgesel ve sektörel etkinliğini sürekli artıran, ihracat ağırlıklı çalışmalarla Türkiye'ye döviz girdisi kazandıran ve yaptığı yatırımlarla geniş istihdam avantajları yaratarak ülke ekonomisine katkı sağlayan bir firma olmaktır.

 • UMT İmalat & Mühendislik; vizyon, misyon, etik politikamız ve iş etiği kurallarımız doğrultusunda oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemi ile yasal gereklere uygun hareket etmeyi, paydaşlarımızın güvenini kazanmayı, dünya çapında etkin, güvenilir, sürekli kendisini yenileyen bir marka olmayı amaçlıyoruz. Bu amaç doğrultusunda; • Müşteri odaklı olup, müşteri beklentilerini karşılamada sürekliliği sağlamayı,

  • Güvenli çalışma ortamı oluşturmaya ve gerekli önlemleri almaya yönelik sistemler geliştirmeyi,
  • Doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmayı,
  • Atıkları azaltmayı, geri dönüşüm oranını artırmayı, doğal kaynakları ve enerjiyi verimli kullanmayı,
  • Teknolojik gelişmeleri takip etmeyi, ürün / proseslerimizde tasarım ve geliştirmeler yapmayı,
  • Acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmayı,
  • Yasal kanun, mevzuat ve diğer şartlara uymayı,
  • Uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmayı.
 • MÜŞTERİLERE KARŞI Sorumluluk.

  • Sürekli geliştirme ve araştırma ile müşterilerimize işlevsel, ergonomik, insan sağlığına duyarlı, çalışanların verimini artıran, çevreci ürünler geliştirmek ve müşterilerin kalite, güvenlik ve çevreye duyarlılık konularındaki beklentilerini karşılayacak ürün, servis ve çözümler sunmak.
  • Müşterilerimizle olan tüm ilişkilerimizde şeffaflık, dürüstlük ve içtenliği ilke edinmek.
  • Ürün ve hizmetlerimizi zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunmak.
  • Müşterilerimize saygı, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşmak.

  TEDARİKÇİLERE KARŞI Sorumluluk.

  • Tedarikçilerimize adil ve saygılı davranmak
  • Tedarikçilerimize karşı tüm yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli hassasiyet ve özeni göstermek.
  • İş yaptığımız kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklığımızın gizli belgelerini özenle korumak.

  ŞİRKETE KARŞI Sorumluluk.

  • Şirket yatırımlarını korumak, sürekli ve artan geri dönüşüm için çalışmak.
  • Finansal disiplin ve hesap verebilirlik çerçevesinde hareket etmek.
  • Şirketimizin kaynak ve varlıkları ile çalışma zamanımızı verimlilik ve tasarruf bilinciyle yönetmek.

  Sosyal Sorumluluk.

  • Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda kanun ve yönetmeliklere uygun hareket ederek, işimizi toplumun sorumluluk sahibi bir üyesi olarak yönetmek, dünyaca kabul edilen insan haklarına saygı göstermek ve korunmasına destek vermek.
  • Bölgesel kalkınmaya destek olmak, toplumun ihtiyaçlarına duyarlı olmak. Bu bağlamda eğitim, sağlık ve çevre konularında projeler geliştirmek, uygulamak ya da var olan projeleri desteklemek.
  • Müşteri beklenti ve eğilimlerine göre ürün tasarımı, “müşteri merkezli tasarım”.
  • Yenilikçi üretim ve yönetim teknolojilerine entegrasyon.
 • Araştırma ve Geliştirme “Araştırma ve Geliştirme” bir şirketin bilim adamları ve mühendisler istihdam etmek suretiyle, şirketin çalışma alanı doğrultusunda bilim ve teknolojiyi yeni ürünler, prosesler ya da hizmetler geliştirmede kullanmak üzere yaptığı çalışma ve faaliyetleri anlatmak için kullanılan yaygın bir terimdir. Ar-Ge’nin başlıca görevi teknolojik gelişmeleri kullanarak şirketin kar edebilirliğini sürekli olarak yenilemek ve artırmaktır. Yenilikçi düşünce, değişim ve gelişim, yeni teknolojiye sahip olmak rekabette üretim verimi, fiyat, reklam ve pazarlama kadar önemlidir. Firmamızın Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerine bakış açısında iki temel yaklaşım mevcuttur.